Regjeringen signaliserer at de ønsker tydeligere krav rundt deltagerloven og utenlandsk eierskap i norske fiskebåtrederier.

Loven er klar på at utenlandske interesser ikke kan eie mer enn 40 prosent, og det er helt på sin plass at fiskeriministeren ettergår eierforholdene i flåten. En uthuling av det norske eierskapet er ikke til det beste for norsk fiskerinæring.

For noen uker siden ble det kjent at fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) vil stramme inn praksisen i deltagerloven, og vil sjekke at eierskapsbegrensningene overholdes. Reglene er også godkjent i EØS-avtalen, hvor kravet om fri flyt av kapital er satt til side for akkurat denne typen investeringer.

Ingebrigtsen rettet spesielt søkelyset mot fiskerigiganten Samherji, som både er inne i fiskerikonsernet Nergård og indirekte i selskapet Eskøy. I sistnevnte selskap går eierinteressene gjennom islandske Icefish, og begge steder har den omstridte islandske kjempen 40 prosent eierandel. Aktualiseringen av deltagerloven skjedde da Eskøy vurderte å kjøpe seg inn i et rederi på Senja.

Statsråden er redd for at regelverket omgås blant annet ved at eierskap kamufleres som lån, og at utlendingene dermed har større innflytelse enn hva eierandelen tilsier.

Vi tror dette kan være langt mer reelt enn det som er kjent.

Fiskebåtreder Hrafn Sigvaldason i Eskøy reagerer imidlertid sterkt på regjeringens håndtering av saken, og mener det er underlig med slike utspill når både lakseselskaper og investeringsselskaper kan eie inntil 49 prosent av et rederi. Rederen spør seg hvor eierne av disse selskapene bor, og om fiskeriministeren ikke burde titte dem også nærmere i kortene.

Sigvaldason har helt rett i at utenlandske interesser kan ha indirekte eierskap, som er vanskelig å oppdage. Deltagerloven er imidlertid så viktig for å sikre norsk kontroll på fiskeressursene, at også dette må kontrolleres. Om nødvendig må regjeringen slå hardt ned på de bruddene som eventuelt finnes.

Vi forventer dessuten at Ingebrigtsens utspill følges opp av en av dem som kommer i regjering til høsten, enten den blir blå eller rød. Myndighetene må nemlig sikre at eierskapet av de norske fiskeressursene forblir på norskekysten.