Norsk sjømatnæring betyr stadig mer for nasjonen, og ikke bare øker verdiskapingen, men også antall sysselsatte i og rundt bransjen vokser. Blant annet bidrar næringen med store skatteinntekter, og med den veksten som ventes fremover, vil dens betydning for Norge bare øke – både i sysselsetting og i verdiskaping.

En ny rapport fra forskningsinstitusjonene Menon Economics, Nofima og Norce viser at bransjen skaper 93.600 arbeidsplasser inkludert ringvirkninger, noe som er 2000 flere enn i 2019. Det betyr at stadig flere jobber i sjømatbransjen, og det er spesielt innenfor oppdrett og leverandørindustri vi ser en vekst. Denne positive utviklingen skjedde til og med i kriseåret i fjor.

Pandemien og nedstenging av samfunnene verden over førte til store endringer i etterspørselen etter sjømat, med kraftig reduksjon i restaurantsegmentet og økning i hjemmeforbruket. I løpet av noen måneder endret markedet dermed totalt karakter.

Sjømatnæringen lyktes å nå forbrukerne i dagligvaremarkedet og dermed opprettholde volumene, dog til noe lavere pris. Dette viser at næringen er flink til å omstille seg, til å tenke nytt og finne nye markeder når det kreves. Resultatet ble at sjømateksporten målt i volum økte i 2020, mens eksportverdien falt.

Til tross for en nedgang holder likevel verdiskapingen i sjømatnæringen seg på et historisk sett svært høyt nivå. Den la grunnlag for samlede skatteeffekter på rundt 30 milliarder kroner i 2020, og den er dermed en av Norges viktigste distriktsnæringer. Rapporten viser dermed med all tydelighet at norsk sjømatbransje vil være en av landets viktigste næringer i fremtiden.

Å skylde på alle andre

Mangelfull likestilling og trakassering av kvinner var gjennomgangsmelodien under hele landsmøtet til Norges Fiskarlag denne uken. Media fikk mye av skylden for det negative fokuset bransjen har fått, men tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen tanker satt skapet på plass. Næringen og Fiskarlaget har selv ansvaret for den situasjonen de ha kommet i. Det nytter ikke å skylde på andre, sa hun. Vi kan ikke være mer enig.