Til tross for pandemi og markedskrise endte sjømatåret 2020 som det nest beste noensinne. Det ble eksport fisk og sjømat for 105,7 milliarder kroner, noe som viser at næringen står støtt selv i krisetider. Det igjen forteller at bransjen evner å omstille seg.