EU ønsker et miljøregnskap for fisk som produseres i Norge. Målet er at europeiske forbrukere skal få dokumentert hvor stor påvirkning produksjonen har hatt på omgivelsene rundt. Fremover vil det bli stilt stadig strengere miljøkrav til fiskerinæringen, og derfor er det viktig at både næring og myndigheter tar grep som sikrer bransjen gode rammevilkår i det grønne skiftet.

Fiskerinæringen har lenge hatt et sterkt søkelys på bærekraft, og for både hvitfisk og rødfisknæringen er miljømerking viktig. Mens hvitfisknæringen bruker MSC (Marine Stewardship Council) har laksen ASC (Aquaculture Stewardship Council). Dette er imidlertid ikke nok, og nå vil EU-kommisjonen innføre en felles standardisering for alle som markedsfører sine produkter i EØS-området.

Fra og med 2024 må det lages såkalte «miljøregnskap» for fisk og sjømat som produseres i Norge, slik at forbrukerne kan se hvor mye miljøet er blitt preget av produksjonen av et gitt produkt. Dette vil også gi produsentene mulighet til å finne ut av hvordan de kan redusere miljøpåvirkningen i hele produksjonskjeden – helt fra fiskebåten til tallerken.

Både industrien, oppdretterne og fiskeflåten vil merke de nye reglene, og de nye EU-kravene vil kunne få fortgang i de grønne skiftet. Eksempelvis tvinges flåten til å vurdere alternativer til diesel. Det må også må konsekvenser for hvordan vi høster av de bestandene som har mistet sitt miljømerket.

Nofima-forsker Audun Iversen tror ifølge NRK at kravene kan føre til færre båter og landanlegg, siden både industrien og flåten må bli mer effektiv. Det kan fort bli en realitet, men samtidig har sjømatnæringen tradisjonelt vært flinke til å omstille seg. Tøffere miljøkrav er ikke nødvendigvis et onde.

Vi tror ikke næringen bør se så svart på kravene som kommer. Økte miljøforpliktelser vil bli en del av hverdagen for alle næringer, i alle fall dersom vi skal ha håp om å snu den negative klimautviklingen verden står i. Forbrukerne vil også kreve mer, både til sporbarhet og bærekraft.

Norsk sjømatindustri har alle forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet - og på den måten bli en fremtidig vinnerbransje. De nye kravene er en mulighet, ikke et problem.