Etterspørselen etter frossen torsk nådde nye høyder i mars, noe som trolig skyldes stengte restauranter og få handleturer for folk flest. Totalt i første kvartal eksporterte Norge 25.400 tonn fryst torsk, ti prosent mer enn på samme tid i fjor. Om to