En britisk analyse viser at britiske fiskere tar bare en liten del av kvotene EU bytter til seg fra Norge, mens det meste av det norske fiskere får i bytte fra EU, er fisk fanget i britisk sektor. Her kan norske kystfiskere se