I en fersk rapport kommer det frem at lukkede oppdrettsanlegg i sjø bør få like tildelingsvilkår som oppdrett på land. Bakgrunnen er at dagens regler ikke motiverer til å satse utradisjonelt i sjø. Utviklingen i bransjen bærer også preg