I en fersk rapport kommer det frem at lukkede oppdrettsanlegg i sjø bør få like tildelingsvilkår som oppdrett på land. Bakgrunnen er at dagens regler ikke motiverer til å satse utradisjonelt i sjø. Utviklingen i bransjen bærer også preg av at den formes av en lukket kapitalsterk klubb, hevdes det i rapporten. Den trenden har vi dessverre sett helt siden utviklingskonsesjonene ble lansert.

Rapporten er skrevet av professor Ragnar Tveterås, på oppdrag fra Stiim Aqua Cluster.