Norge og Storbritannia forhandler for tiden om en fremtidig frihandelsavtale, og ikke overraskende har landbruksinteressene våknet til live, livredd for å gi slipp på særinteressene som sikrer norske jordbruksprodukter. Norske myndigheter må våge å være offensive