Krigen i Ukraina vil få dramatiske konsekvenser for hele den norske sjømatnæringen. Eksporten til deler av verden blir problematisk, og den tilspissede situasjonen kan fort få konsekvenser for fiskerisamarbeidet i nord. Hva gjør norske myndigheter dersom EU stenger havnene for russiske skip? Og hvordan svarer russerne på en mulig utestengelse av norske havner?

Etter en uke med krig, innføres det stadig tøffere straffesanksjoner mot Russland. Flere selskaper som har solgt fisk til Russland via Hviterussland har allerede dratt i bremsen. Både eksporten av teknologi og laksesmolt vil trolig stoppe opp. Mye norsk industri har tjent godt på russerne, og må nå finne nye markeder.

På samme måte som luftrom er stengt for russiske fly, har EU diskutert muligheten for å stenge havner for russiske skip. Et slikt vedtak kan Norge bli nødt til å følge. Når vi samtidig vet at russerne har svært mange anløp i norske havner, kan en utestengelse få store konsekvenser for forholdet til naboen i øst.

Russiske fartøy lander om lag 100.000 tonn fisk i Norge, der 10.000 tonn går til norsk industri. Ved en havnenekt blir det stopp for disse landingene. Dersom russerne samtidig blir utestengt fra resten av Europas havner står de i en svært utfordrende situasjon.

Fisken er med andre ord blitt stadig viktigere i utenrikspolitikken, og det er ikke utenkelig at både kvotesamarbeidet, havneadgang og fisket i hverandres soner kan bli utfordret. Mange tiårs samarbeid om fordeling av torskekvotene står dermed på spill.

Dette er også noe seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt er redd for. Han frykter konsekvensene av havnenekt. Han tror også et slikt tiltak kan være vanskelig for Norge i Svalbardsonen, siden Russland gradvis har tilpasset seg norsk håndhevelse av regelverk og reguleringer.

Østhagens vurderinger bør føre til at Norge tenker seg om både én og to ganger før de gjør tiltak som kan true fiskerisamarbeidet i nord. Våre to nasjoner er helt avhengig av hverandre. Også i fremtiden må fiskebestandene reguleres gjennom dialog og samarbeid i Barentshavet.