Det er behov for langt større åpenhet rundt omsetning av hvitfisk i Norge. På den måten vil det bli lettere for myndighetene å slå ned på ulovligheter. All erfaring tilsier nemlig at åpenhet og transparente forhold motvirker lovbrudd. Det er uforståelig at bransjeorganisasjonen Sjømat Norge ikke også ser dette.

Fiskeribladet har de siste dagene fortalt hvordan fiskere og mottak sammen jukser med torskekvoter ved at fangster meldes inn i mindre kvantum enn det som faktisk er fisket. Praksisen er ikke ukjent, og har foregått i årevis. Det er imidlertid første gangen en slik historie beskrives så konkret som i Fiskeribladet.

I den omtalte saken nedskrives 2300 tonn til 1800 tonn. Samtidig betaler mottakene mer for fisken enn det de normalt sett ville gjort. Dermed tjener både fisker og mottakene på ulovlighetene, mens torskebestanden er den store taperen. Andre tapere er fiskekjøpere, som konkurrerer i markedet med den samme torsken, som de har kjøpt inn dyrere, hvis ikke de også er med på jukset.

Både Økokrim og andre kontrollmyndigheter har den senere tid intensivert jakten på lovbryterne, men hittil kjemper de en kamp i motvind. Fiskerne protesterer på virkelighetsbeskrivelsen, og kjøperne stritter i mot nytekning og åpenhet rundt problemene. Det er på tide at begge parter innser realitetene, og tenker nytt.

Åpenhet bør etterstrebes i flest mulig kjøpsforhold. Derfor er det helt på sin plass at fiskeprisene de enkelte brukene betaler for fisken, blir offentlig. Det er intet argument at konkurrenter i andre land ikke gjør det, eller at lovbryterne bare vil tilpasse seg en ny virkelighet. Heller tvert imot.

Vi tror også Sjømat Norge vet at åpne kjøp- og salgsprosesser er lettere å etterprøve enn de skjulte. Verdien av å dele informasjon er langt større enn kostnaden eller risikoen ved ikke å gjøre det. At Sjømat Norge stritter imot, er rett og slett uforståelig.

At fiskekjøperne heller vil ha flere kaikontroller, blir for enkelt. Også de vet at det er umulig å kontrollere seg til mindre juks. Sjømatindustrien må ta en langt større rolle i å bekjempe fiskerikriminalitet. Det kan de gjøre ved å legge til rette for en transparent kjøpsprosess.