Fiskeridirektoratet gjennomførte en rekke kaikontroller i påsken, og dessverre ble det avslørt opptil flere lovbrudd ved landing av fisk. Dette skjedde omtrent samtidig med at Økokrim varslet at fiskerikriminalitet truer næringen, noe som nok en gang viser at bransjen har sine utfordringer knyttet til å drive lovlig. Slike episoder er direkte ødeleggende for næringens omdømme.

I årevis har det gått rykter om omfattende svartsalg av fisk. Både forskerne i Nofima og enkelte fiskekjøpere mener at svartfisk-tallene og verdiene er svært store. Så mye som 1,5 milliarder kroner i fisk, mener ekspertene forsvinner årlig i løse luften. Det er tall som har fått ansvarlige myndigheter til å våkne.

Tidligere har statsadvokaten i Troms og Finnmark påpekt at det må gjøres mer på etterforskningssiden. De to siste fiskeristatsrådene har derfor tatt grep, og ikke minst har Økokrim tatt for seg sjømatnæringen på en helt annen måte enn tidligere. Dette har de siste årene også resultert i en rekke straffesaker, som alle har endt med domfellelse.

Økokrim er bekymret for utviklingen, og ifølge Økokrim-sjef Pål Lønseth kjøper de kriminelle aktørene flere selskaper og blir involvert i flere virksomheter enn tidligere. De har fått innpass i større deler av verdikjeden, og opererer nå fra hav til matfat, mener Økokrim. Ulovlighetene brer altså om seg, og etaten lover derfor flere aksjoner mot næringen.

Fiskeridirektoratet har også brukt påsken til nettopp å aksjonere mot lovbruddene, og resultatene er nedslående. Etaten opplever blant annet at fisk leveres med en annen båt enn det som fremkommer på sluttseddelen. Direktorat ser også at flere båter ikke hadde vært på sjøen, og at minst ett fartøy hadde 20 prosent mer fisk enn innmeldt.

Det er selvsagt umulig å kontrollere alle landingene, men resultatene viser tydelig at det er viktig at myndighetene er langt mer synlig på kaikanten enn det de historisk har vært.

Derfor er det godt nytt at Økokrim også setter sterker søkelys på bransjen. Det er nemlig ikke holdbart at lovbrudd fortsatt er så vanlig. Ingen er tjent med en slik oppførsel, aller minst yrkesutøverne selv.