Regjeringen overkjører fiskerinæringen i utviklingen av havvind på norsk sokkel, og under pressekonferansen onsdag var ikke fiskerinæringen og de fornybare fiskeressursene i havet nevnt med et ord. Ja, du leste korrekt. Ikke med et eneste ord! Da hjelper det lite at miljø- og klimaminister Espen Barth Eide (Ap) snakker varmt for en plan- og bygningslov for havet. Hvis ikke fiskerinæringen våkner blir den overkjørt én gang for alle.

Regjeringen lanserer en storsatsing på havvind på norsk sokkel. Sørlige område i Nordsjøen skal bygges ut, men regjeringen vil det skal bygges ut flere nye felt. Blant annet skal NVE greie ut potensiale i norsk sone. Dette skal løse Norges energiproblem, og sikre at nordmenn igjen får billig strøm.

Pressekonferansen står i sterk kontrast til hva Barth Eide uttalte for én uke siden. Han ønsket da en overordnet plan for havet, slik at en unngår konflikter med fiskeriene om viktige områder. Han mente også fiskerinæringen nærmest måtte ha siste ordet i konfliktene. Nå blir resultatet noe helt annet, og statsrådens utspill virker rett og slett underlig.

Norges Fiskarlag har i lang tid kjempet for en arealplan for havet. Bakgrunnen er at de frykter en stykkevis og delt utbygging av havmøller, som fort kan ende med en rekke konflikter med fiskerne. Hittil har fiskerne snakket for døve ører, noe pressekonferansen var nok et bevis på. Alt tyder på at regjeringen helst vil ta de enkelte konfliktene én etter én. De som har levd noen år vet hva det betyr.

Barth Eide virker å være en enslig svale i denne diskusjonen, og ikke engang fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) har villet ta denne debatten. Han har tidligere sagt at fiskerne ikke kan belage seg på å ha enerett på havet, men har samtidig unngått å svare på Fiskarlagets krav. Årsaken er at ministeren ikke vil binde seg opp i fremtidige diskusjoner. Skjæran var ikke engang til stede på pressemøtet.

Holdningen til de rådende stemmene i regjeringen er ikke til det beste for sjømatnæringen. Vi vet fra tidligere konflikter rundt oljeutvinning i Nordsjøen at det er fiskerne som har tapt arealkonfliktene. Det er ikke vanskelig å slå fast at det samme vil skje igjen. Tidligere har jo havvind-forkjemperne sagt at båtene kan kjøre slalåm mellom møllene, noe som viser hvor kunnskapsløse en del interesser er.

Regjeringens politikk må sjømatinteressene kjempe mot, alternativt blir det slag på slag på havet. Men til forskjell fra 1970-tallet og oljealderen kan fiskerne bruke media og sosiale media på en helt annen måte enn da. Det vil bli lettere å få frem sine synspunkt, men det er langt fra sikkert de vil få gehør for sine krav. 9. februar 2022 kan fort bli en sorgens dag for hele sjømatnæringen.