Sjømatnæringen har lagt bredsiden til i kampen om å få bedre markedsadgang, og er mer enn villige til å ofre noen bønder på veien til økt salg av norsk sjømat. Vi er enige i at det er på tide å prioritere