Denne uken møtes partene i konflikten i Norges Fiskarlag for å se om det er mulig å komme frem til en løsning der fiskerne lengst nord fortsatt er en del av Norges Fiskarlag. Møtet skal skje bak lukkede dører og vil forhåpentlig