Landsstyret i Norges Fiskarlag har satt foten ned for videre omorganisering, til tross for at Fiskarlaget Nord har påpekt at kystfiskernes interesser må tas bedre hensyn til dersom de skal forbli i fellesskapet. Standhaftigheten i Trondheim kan dermed fort