Motstanden mot oppdrett på land ser ut til å øke i omfang, kommer det blant annet frem i en reportasje om Gigantens planer på Nordlandskysten. Her kan det bli mange arealkonflikter fremover, lik konfliktene rundt vindmøller