Den nye lakseskatt-ordningen fører til lavere inntekter til kommunene enn de ville fått med Havbruksfondet, men samtidig blir inntektene mer stabile og forutsigbare. Derfor blir det litt hult når landets ordførere klager over at de ikke får så store inntekter fra laksenæringen som