De siste dagene er det blitt kjent gjennom artikler i IntraFish at havbruksansatte henges ut i sosiale medier på grunn av at de jobber i oppdrettsbransjen. Verst er situasjonen i Canada, men vi har sett de samme tendensene også i den