Senterpartiet vil få fart i automatiseringen av fiskeindustrien i Norge, for på den måten å skape grunnlag for helårige norske arbeidsplasser på kysten. Partiet tror det kan bidra til å flagge hjem mange arbeidsplasser fra Polen og Østen. Slik vil Sp