Den siste tiden har kvalitetsspørsmålet blitt aktualisert igjen, etter at en Domstein-leder skjøt fra hoften mot fiskeprodusentene i nord. Utspillet var svært generelt, og sjefen i Norges Råfisklag mener skytset må rettes mot de enkelte aktørene – ikke mot