25 vestlandsoppdrettere har brukt det siste året på å utfordre trafikklysordningen, men det eneste de har lyktes med er å bruke millioner av kroner på advokater og finansiere lønnen til ukloke rådgivere. Å anke denne saken til Høyesterett var totalt bomskudd. De 25 oppdretterne burde aldri gått til sak i det hele tatt. Norsk laksenæring må etter hvert innse at også de må reguleres.

Kampen mot trafikklysene endte for noen uker siden med fullt nederlag i Gulating lagmannsrett. Det er andre rettsnederlag og lite tyder på at oppdretteren vil nå noen vei i Høyesterett. Vi regner med saken blir avvist, og at det eneste som blir utfallet, er at næringen har brukt enda mer penger på advokater.

Enhver industri må regne med å bli regulert, også oppdrettsnæringen. På 1970- og 80-tallet måtte norsk tungindustri forholde seg til tøffere miljø- og utslippskrav, og det har reddet mange norske fjorder fra å bli rene søppeldunker. At oppdretterne blir pålagt et tilsvarende reguleringskrav, etter å ha fått opererer fritt i nærmere 50 år, er bare rett og rimelig.

At ikke vestlandsopprørerne også innser dette, er underlig. Det virker også som om de ikke har forstått rekkevidden av hva en rettsseier ville betydd for hele bransjen. Da de gikk til sak mot det kollektive nedtrekket i røde soner, gikk de også til sak mot kollektiv vekst i grønne soner.

Det er nemlig ikke slik at det kun er betingelsene i de røde sonene som ville bli underkjent dersom oppdretterne hadde vunnet fram. Det ville fått konsekvenser for de grønne områdene, og veksten ville blitt stoppet. Oppdrettene kan nemlig ikke drive med «cherry picking» i lover og regler.

Norsk oppdrettsnæring bør etter hvert innse at de både må reguleres og betale skatt som resten av næringslivet. Det må dessuten bli slutt på å hyre advokater hver gang næringen må forholde seg til allmenngyldige lover og regler.

Kampen mot trafikklysene er total feilslått, og vi undrer oss over hvorfor ikke 25 oppdrettere også innser dette. Rådgiverne som manet til trafikklys-kamp, burde dessuten vært avskiltet for lengst. Vedkommende kan ikke ha forstått næringens eget beste. Resultatet blir et nytt pinlig nederlag, og laksefolket vil bli husket som både griske og usympatiske. Er det rart næringen sliter med omdømmet?