I forrige uke kjøpte selskapet Måsøval fiskeoppdrett på Frøya Vartdalgruppen på Sunnmøre for 1,5 milliarder kroner. Lakseoppkjøpet er ett i rekken, og et tegn på at konsolideringen i oppdrettsindustrien ikke stopper opp. For å sikre et differensiert eierskap på kysten,