Koronakrisen har for alvor nådd sjømatnæringen, og utviklingen i sommer er et klart signal på hvor tøff høsten og trolig vinteren vil bli. Markedssituasjonen er vanskelig, og Norge har ikke lenger drahjelpen fra en svak norsk krone. Næringen bør ruste seg for tøffere