Knappe fire uker før valget kappes politikerne på venstre- og høyresiden om å foreslå de beste tiltakene for fiskerinæringen og Kyst-Norge. I svært liten grad våger de imidlertid å ta grep som virkelig endrer næringens betydning i distriktspolitikken. Skal næringen