Trafikklysordningen, som skal regulere veksten i norsk oppdrettsnæring, kan stå for fall allerede før den er tatt i bruk. En gruppe vestlandsoppdrettere har gått til søksmål fordi de blant annet setter spørsmål ved den faglige begrunnelsen ved volumnedtrekket. Vinner de frem,