Antall unge kvinner som søker seg til fiske- og fangststudiene på videregående skole stuper. Det bør få en del menn i fiskerinæringen til å se seg selv i speilet. For kanskje er dette en konsekvens av de siste månedenes skrekkhistorier om hvordan unge kvinner behandles i næringen? Det burde ikke være underlig for noen om unge velger bort en fremtid i sjømatnæringen når historier om trakassering blir kjent. Dette er trist for både rekrutteringen og næringen.