Arbeiderpartiet og Senterpartiet er nå i innspurten av regjeringsforhandlingene. Samferdsel står garantert på dagsordenen. I den anledning vil vi oppfordre Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til å ta til fornuft rundt flere av store prosjekter.

Skrot Hordfast og andre gigantiske veiplaner, og bruk pengene på å ruste opp fylkesveier og elendige distriktsveier. Det er både mer miljøvennlig og mer fremtidsrettet.

Solberg-regjeringen har brukt utrolig mye penger på samferdsel de siste årene. I årets budsjett var det satt av 80 milliarder kroner, og gjeldende nasjonale transportplan (NTP 2022-33) har en ramme på 1200 milliarder kroner.

Av disse pengene skal 520 milliarder gå til riksveier, mens kun 52 milliarder til fylkesveiene. Av store, nye og dyre prosjekter kan nevnes Møreaksen til 2,5 milliarder, Hordfast til 37,7 milliarder og flere prosjekter i det sentrale østlandsområdet til nær 50 milliarder. Her er det på tide å prioritere annerledes.

Dårlig vedlikehold av fylkesveiene er et kjempeproblem i nord og vest, og etterslepet er på 72 milliarder kroner i vedlikehold. I årets statsbudsjett ligger det inne 100 millioner kroner til vedlikehold, noe som betyr at det tar 7000 år for å hente det inn. Samtidig skal det altså satses 37 milliarder kroner på et broprosjekt i Sunnhordland. Hordfast bidrar til både økt biltrafikk og store miljøødeleggelser.

Det er her Vedum og Støre må ta grep. Landets største byer skal redusere biltrafikken, men myndighetene handler stikk motsatt. Et prosjekt som Hordfast vil ikke redusere klimautslippet rundt de store byene. Tvert imot. Ved å stoppe slike prosjekt, og bruke pengene andre steder, kan en ny regjering ta hele Norge i bruk.

Norge lever av næringslivet på kysten, ikke minst bidrar sjømatnæringen til både sysselsetting, verdiskaping og inntekter til staten. Mange steder er veinettet i distriktet mer til hinder enn muligheter for næringen. Her hastet det å ta grep.

Ved å prioritere utbedring og vedlikehold av veiene i Distrikts-Norge vil en ny regjering ta tydelige politiske valg. Dagens 100 statlige millioner til fylkesveiene er nemlig bare peanøtter. Det er dessuten mer fremtidsrettet enn å legge til rette for mer biltrafikk rundt og inn i de store byene.