Krigen i Ukraina vil etter hvert få stor betydning for Norge, både i form av økende drivstoff-, energi- og matvarepriser. For aktørene i sjømatnæringen kan dette slå ut i økt etterspørsel etter norsk fisk, noe som igjen kan bety galopperende fiskepriser. Ikke minst er det store muligheter for at torskeprisen skyter til værs. Det kan kompensere noe for de økte driftskostnadene fiskerne og industrien vil få fremover.

Norsk sjømateksport til Ukraina, Russland og Hviterussland har også stoppet opp, men disse tre landene kjøper kun sjømat for 3,5 milliarder kroner. Det blir derfor ikke vanskelig å få solgt fisken til andre markeder, spesielt når Vesten nå snur ryggen til varer fra Russland.

Russisk torsk utgjør omtrent en tredjedel av det globale volumet, med en estimert fangst på litt over 500.000 tonn rundvekt totalt i 2021. Nesten all denne fisken selges fryst, og den største kjøperen er Kina. Men russerne er også viktig leverandør av fisk til en rekke europeiske markeder.

Rundt 30 prosent av torskens om konsumeres i Storbritannia, Sverige og Tyskland er russisk. I Frankrike, Polen, Spania og USA er rundt 20 prosent av det totale torskekonsumet fra russisk torsk. Storbritannia alene kjøper 70.000 tonn russertorsk årlig. Det store spørsmålet blir nå om russerne rett og slett stegnes ute, eller om importørene vil si nei til fisken på et etisk grunnlag.

Konsekvensen av dette kan få dramatiske konsekvenser for prisene på norsk hvitfisk. Vi kan fort komme i en situasjon der torsken kommer opp på nivå med lakseprisen. Den siste tiden har laksen koster over 80 kroner kiloet, og alt tyder på at også lakseprisen vil øke som en konsekvens av krigføringen. Det er et tankekors at norsk sjømatnæring kan tjene seg rike på andres tragedie.

Også den norske stat vil tjene godt på krigen som utspiller seg i Ukraina. Derfor er det helt på sin plass at Norge bidrar med enda mer nødhjelp og med å ta imot flyktninger. Norge må åpne dørene, og fremover vise langt mer hjerterom overfor krigsutsatte enn det vi har har hatt tradisjon for de siste årene.