De fleste trodde nok koronakrisen var over da situasjonen normaliserte seg på forsommeren, men de siste dagenes smitteøkning viser at det på ingen måte er tilfellet. Både her hjemme og ute blusser det opp igjen. Det betyr nye