Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) kommer med noen vage løfter om bedre bostedskontroll av ikke-norske kongekrabbefiskere i Øst-Finnmark. Situasjonen i området har de siste årene vært svært uoversiktlige, og det er nå behov for bedre kontroll av krabbeaktiviteten.