Lakseoppdretter Aino Olaisen tar til orde for en oppdrettsdugnad for å få ned dødeligheten i laksemerdene langs kysten. Hun får støtte av en rekke oppdrettere. Blant annet kommer oppdretter Eva Kristoffersen med et fornuftig innspill; dødelighet bør telle som en del av