Lakseoppdretter Aino Olaisen tar til orde for en oppdrettsdugnad for å få ned dødeligheten i laksemerdene langs kysten. Hun får støtte av en rekke oppdrettere. Blant annet kommer oppdretter Eva Kristoffersen med et fornuftig innspill; dødelighet bør telle som en del av kravene for å få vekst. De to ledernes synspunkt bør omfavnes av en samlet næring, for dødelighet på 20 prosent kan ikke laksebransjen være bekjent av.

Hvert år offentliggjøres det hvor mye fisk som dør i norske merder.