Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varsler en total gjennomgang av fremtidens samferdselsprosjektet i Nasjonal transportplan. Flere av de største vei- og togprosjektene kan bli skrotet. Hareide mener det har gått inflasjon i dyre prosjektet, og at det derfor er på tide