Regjeringen har bestemt seg for å skrote skandale-helikoptrene NH90. Det er ikke én dag for tidlig. Beredskapen på kysten og i havområdene våre har i flere år vært svekket på grunn av at helikoptrene ikke har vært i stand til å operere i luften.

Forsvarsmyndighetene må få på plass en løsning som sikrer både beredskap og fiskerikontrollen. Om nødvendig må sivile helikoptre leies inn.

For en uke siden ble det kjent at myndighetene skroter NH90-prosjektet. Helikoptrene tas umiddelbart ut av drift, og norske myndigheter krever å få tilbakeført pengene som er blitt brukt.

Dette var på tide, siden hele prosjektet har vært en gedigen feilinvestering fra starten av. Helikoptrene har stått mer på bakken enn de i har vært i luften.

14 maritime helikopter til bruk på kystvaktfartøyer og fregatter skulle etter planen vært levert innen 2008. Per i dag er åtte levert i endelig versjon.

De skulle fløyet 3900 timer årlig, men har i snitt bare fløyet 700 timer. Det viser med all tydelighet at NH90-prosjektet med rette kan kalles en forsvarsflause.

Samtidig er myndighetene svært ulne på hvordan situasjonen i fremtiden skal løses. Det som derimot er klart, er at god helikopterberedskap på kysten er svært viktig, ikke bare for de som ferdes på havet, men også for å ha kontroll over fiskeriaktiviteten.

Det sier det meste at noe er galt når førstestatsadvokaten for Troms og Finnmark ikke kan huske å ha hatt straffesaker basert på observasjoner fra helikopter etter innfasingen av NH90 i 2015. Kystvakten innrømmer også at situasjonen har vært uholdbar, og forteller at de har mistet en viktig kontrollmetode.

Dette er alvorlig siden myndighetene i samme perioden har prøvd å slå ned på ulovligheter på fiskefeltene. Uten helikoptre blir en nokså hjelpeløs.

Det haster å få på plass et alternativ, og verken fiskerinæringen eller befolkningene på kysten kan vente på en ny kjøpsprosess.

Erfaringsmessig vil det ta svært langt tid. En straksløsning er å leie inn sivile helikoptre. Dette er også en løsning myndighetene har vurdert som aktuell, og som forhåpentlig vil bedre sikkerheten for sjøfarende og kontrollen på havet. Det må derfor handels raskt.