Regjeringen har innført en samfiskeordning for de minste fartøyene i makrellfisket. Dette har vært en lenge etterlengtet ordning å få på plass, ikke minst siden drivstoffkostnadene de siste månedene har skutt i været. Det er godt nytt for bransjen at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) har lyttet til næringen, og dermed lagt til rette for mer effektiv drift for denne flåtegruppen.

Norges Fiskarlag foreslo allerede før påske å innføre en samfiskeordning i pelagisk næring, etter modell fra hvitfiskbransjen. I torskefisket i nord har det i årevis vært drevet samfiske, men samtidig har dette vært en ordning som mer eller mindre samtlige politikere har ønsket å fjerne.

Myndighetene har sett på samfiske som en skjult strukturordning, og i kvotemeldingen som kom i fjor, var også ordningen fjernet. Dette har mange i den minste flåten protestert på. Slik sett er det overraskende at regjeringen legger til rette for en hvitfiskmodell også for makrellfiskerne i lukket gruppe.

Vedtaket i forrige uke er derfor blitt tatt godt imot av fiskerne, og vi tror det er fornuftig både ut fra kostnader, effektivitet og sikkerhet. Spesielt sikkerheten mener vi er et underkommunisert aspekt i samfiskedebatten.

Ikke minst når vi vet hvor risikabelt det kan være å jobbe på enmannssjarker. Å være to eller flere er alltid en trygghet på havet, og når dette kan kombineres med bedre økonomi og effektivitet, så sier det seg selv at ordningen har sine fordeler.

Det er heller ingen tegn på at drivstoffprisene vil gå ned igjen. Derfor kan samfiske også være et svar på den mindre flåtens krav og økonomiske tiltak. I det perspektivet kan det være fornuftig å se på om denne formen for samfiske også kan brukes i andre fiskerier.

I motsetning til både dagens regjering, og den forrige, har vi lenge ment at samfiskeordningen er viktig. Det bør innføres restriksjoner på samfiske med seg selv eller nær familie, men for yrkeskolleger er det et godt tilbud. Prinsippet om å drive kompisfiske er en god idé. Vi håper derfor samfiske i en mer snever versjon videreføres i den nye kvotemeldingen, som nå er rett rundt hjørnet.