Sommeren har vært preget av koronakrisen, noe som ikke minst har slått negativt ut for landets turistfiskebedrifter. De har opplevd en dramatisk nedgang i antall besøkende, noe som er negativt for bedriftene, men trolig positivt for smuglertallene. Koronakrisen har også