Tirsdag kveld var det slutt på Norges Fiskarlag slik vi kjenner organisasjonen. Fiskerne lengst nord må nå ta et endelig valg om de vil være med videre eller starte for seg selv. Splittelsen er dessverre bare et bilde på konfliktene i næringen, og det er tragisk for yrkesgruppen i sin helhet. Fiskerne er ikke flere enn at de burde stått samlet.

Etter årevis med bråk mellom de ulike gruppene i Fiskarlaget endte det med full skjærings tirsdag kveld. Da konkluderte landsstyret med at de ville ekskludere Fiskarlaget Nord, eller KystNor som de nå vil hete. Dermed sparket Kjell Ingebrigtsen & Co kanskje så mange som 1000 fiskere ut av organisasjonen.

Ingebrigtsen har lenge fått kritikk for å ha vært svak i denne konflikten, men det skulle han øyensynlig ikke ha på seg da landsstyret samlet seg tirsdag. Opp fra intet kom ekskluderingsvedtaket, vedtatt kun med to motstemmer.

Onde tunger vil nok si at det måtte gå som det gikk, etter at Roger Hansen yppet til krig fra Tromsø. Vedtaket er likevel svært dramatisk, og er på mange måter den endelige spikeren i Fiskarlags-kisten, slik vi kjenner organisasjonen i dag.

Fiskerne er ikke flere enn at de burde stått samlet.

Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen har frem til nå bommet i håndteringen av saken. I stedet for å sitte i Trondheim og løfte pekefingeren, burde de reist kysten rundt og meglet frem en omforent løsning. Det gjorde de aldri.

Nå har fiskerne lengst nord presset frem en avklaring, og Ingebrigtsen & Co har med ett tatt grep. Ekskluderingen kan på mange måter føre til en fortgang i organisasjonsprosessen, og tredelingen av Norges Fiskarlag kan igjen bli aktuelt.

Svært mange ønsker en tredeling i Nord-Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Sør-Norges Fiskarlag. Grepet landsstyret nå har gjort kan sette fart i denne prosessen. Dermed tvinger Ingebrigtsen & Co sine kolleger lengst nord til å ta stilling til tredelingen. Konsekvensen kan dermed bli at Fiskarlaget nord bøyer av og blir med.

Alternativt går de ut av laget og danner KystNor. Det vil da være naturlig at de slår seg sammen med Norges Kystfiskarlag. Gjør de alvor av å gå ut, marginaliseres fiskernes makt, siden Fiskarlaget blir ytterligere svekket. For hvordan skal politikerne og storsamfunnet forholde seg til en yrkesgruppe som er så få, men som har så mange stemmer?