Er det mulig å finne en organisasjon som kan romme hele sjømatnæringens interesser?

Fra den lille kystfisker i sør, til milliardkonsernet innen havbruk i nord?

Tidligere i sommer tok Robert Eriksson i Sjømatbedriftene opp dette spørsmålet. Han viste til landbruksnæringen som har to store organisasjoner: Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag.

Det gjør at de står sterkere overfor politiske myndigheter når jordbrukspolitikken skal snekres sammen. I sjømatnæringen er det 15 forskjellige organisasjoner. Hadde de ikke klart seg med færre?

I år har vi sett noen av vanskelighetene med en stor, topptung organisasjon som Norges Fiskarlag hvor interne motsetninger til slutt førte til splittelse.

Fiskarlaget Nord konkluderte tidligere i år med at deres interesser ikke lenger kunne forenes i paraplyorganisasjonen Norges Fiskarlag og ville danne KystNor som en uavhengig kystfiskerorganisasjon. Resultatet kunne blitt enda flere organisasjoner for myndighetene å forholde seg til.

Når fiskere ikke kan enes seg imellom, hvordan blir det da med oppdrettsnæringen i samme organisasjon som fiskerinæringen? Er det mulig at den kan være i en stor organisasjon sammen med fiskerinæringen?

Sjømatbransjen er en vid gruppe som driver innen villfisk og oppdrettsfisk. Men hvor mye felles en kystfisker har med en oppdretter, kan nok diskuteres. Arealkonflikter mellom de to derimot, er lett å finne. Kystflåten og oppdrettsnæringen går i mange tilfeller «i veien for hverandre». De er interessert i samme havområde i fjordene og i mange kommuner foregår det en steil arealkamp.

Oppdrettsnæringen består av få individuelle eiere. De aller fleste er samlet i store konsern Innad i Fiskarlaget har nok Fiskebåt og havbruksnæringen mer til felles enn den kystnære flåten og oppdretterne.

Her dreier det seg også om sterke, og i stor grad, uforenlige interesser. Fiskere langs kysten ser det som viktig å bevare kystsamfunn ved å utnytte ressursene i nære farvann. På den andre siden finner vi mer rendyrkede bedrifter der hovedmålet er økt økonomisk vekst.

Mellom disse finnes selvsagt nyanser, men å forene så ulike interesser blir nok ikke lett.