Norsk fiskeindustri får snart sesongarbeiderne på plass før årets vintersesong. Både sykdoms- og smittebildet i Europa bør imidlertid få norske myndigheter til å sette krav til den importerte arbeidskraften. Koronasertifikat, med krav om dobbeltvaksinering og negativ koronatest, må kreves før ankomst. Alternativt må innføres strenge karantenekrav ved ankomst Norge. Alternativt risikerer vi mer smittespredning.

Norsk fiskeindustri består av rundt 380 bedrifter langs kysten. Det jobber nesten 15.000 mennesker i bransjen, og mer enn halvparten har utenlandsk statsborgerskap. Opp mot et par tusen kommer til Norge for å jobbe i maks tre måneder om gangen. Det er denne gruppen det nå må settes krav til.

Sist vinter var kravet negativ test både før og etter ankomst. Det var lite smitte i fiskerisamfunnene, men utviklingen de siste månedene bør få myndighetene til å være tøffere overfor dem som kommer.

Det er et økende antall koronasyke innlagt på norske sykehus, og relativt sett er det langt flere uvaksinerte enn vaksinerte som er lagt inn. Mandag var det 356 innlagt på sykehus med covid-19. I ukene 45 til 48 var fire av ti av innlagte uvaksinerte, selv om denne gruppen bare utgjør under en tidel av de voksne.

Sesongarbeidere som skal jobbe i fiskeindustrien i vinter må det settes vaksinekrav til. Foto: Berit Roald

FHI har utarbeidet en oversikt over vaksinedekning etter fødeland, og antall nye sykehuspasienter blant personer født utenfor Norge øker. De siste fire ukene har 216 personer født utenfor Norge, og med kjent vaksinestatus, blitt innlagt i norske sykehus. 142 av disse (66 prosent) var uvaksinerte.

Andelen over 18 år som er fullvaksinerte er lavest blant dem født i Polen (40 prosent), Romania (40 prosent), Latvia (40 prosent) og Litauen (43 prosent). Dette er i stor grad samme nasjonalitet som svært mange av arbeiderne i industrien har, og må få konsekvenser for innreisekravene denne vinteren.

Det er frivillig å vaksinere seg, men samtidig må norske politikere våge å sette tydeligere krav til de uvaksinerte. Bruk av koronapass er et slikt krav. I dag kommer ikke reisende inn i Storbritannia uten å være dobbeltvaksinert med negativ test. Alternativt må de i lengre karantene. Et tilsvarende krav må vi sette til dem som skal jobbe i norske fiskerisamfunn. Hvis ikke risikerer vi å importere enda mer smitte, som igjen kan føre til ytterligere nedstenging.