Norske kystfiskere har landet mer torsk per uke åtte i år enn de leverte til samme tid i fjor. Prisene er bedre, kvotene i år er litt lavere og skal bli enda lavere til neste år. Så hvorfor skal ikke prisene holde seg ut over året i år?

Den som advarer mot et prisras på torsken de nærmeste ukene, er klippfiskprodusent Gunnar Haagensen i Jangaard Export AS. Han kan ha sine motiver for å snakke ned en høy førstehåndspris i år, målt mot fjoråret, men han har nok også et poeng i at det ikke står så godt til en rekke markeder vi eksporterer torsken til. Økonomien til kundene i flere land er blitt forverret etter to år med koronapandemi, noe Haagensen påpeker, og krigen Russland har satt i gang mot Ukraina vil true verdensøkonomien.

Russlands krig kan imidlertid slå to veier. Stopper eksporten av russisk fisk opp som følge av de vestlige landenes sanksjoner mot landet, kan det føre til mangel på fisk og prisoppgang, særlig i det europeiske markedet. Stopper den ikke opp, og russiske trålere gjør som de gjorde etter økonomien i Russland kollapset på 1990-tallet, kan tilførslene til norske og europeiske havner bli betydelig større og presse torskeprisene ned.

Haagensens poeng om at prisen på torsk til forbrukerne, særlig i Portugal, er så høy at mange ikke har råd til å kjøpe den, kan uansett bidra til at prisene på saltfisk og klippfisk faller. Det vil slå ut i pris også til norske kystfiskere, som uansett kan forvente at prisene de nærmeste ukene vil falle, slik de har gjort hvert år, etter hvert som fisket og landingene tar seg opp. Følger priskurven fallene i tidligere år, kan den trolig ligge rundt 30 kroner når vi nærmer oss mai, mot en pris på 36 kroner per kilo sløyd hodekappet torsk over 2,5 kilo i februar.

Det er derfor ingen dristig spådom at torskeprisen skal ned de neste månedene. Spørsmålet er hvor mye, og med det hvor godt 2022 kommer ut sammenliknet med tidligere år. Usikkerheten i verdensøkonomien gjør at markedsforholdene blir vanskelige. Vi ser også at denne usikkerheten fører til prisstigning på en rekke andre varer, noe som fører til enda hardere press på privatøkonomien.

Kan hende at Jangaard Exports administrerende direktør har et ønske om å snakke ned torskeprisen. Han har imidlertid et poeng i at økonomien er presset. Det er et viktig signal til hvilke forventninger næringen bør ha de neste ukene.