Sterke krefter i fiskerinæringen ønsker å utvide ferskfiskordningen utover dagens gjeldende regler. Alternativet er at industrien går tom for fisk allerede i høst, og dermed må stoppe driften. Det vil gå ut over forsyningen til markedet, samt i verste fall permitteringer