Lakseoppdretter Gustav Witzøe har fått mye oppmerksomhet etter at han gikk hardt ut mot formuesskatten i Dagbladet og VG. Formuesskatten er en skatt som fører til større ulikhet, siden den rammer norske eiere og ikke utenlandske eiere, mener