Regjeringen, med fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H) i spissen, vil bruke ti millioner kroner på å styrke kontrollbyråkratiet i Oslo, ikke til kontroll av fiskere på kaikanten. Partiet som ellers er mot både økte avgifter og mer byråkrati, Frp, vurderer å støtte forslaget.