Grunnstøtingen til den pelagiske tråleren «Gitte» fra Danmark i innløpet til Værøy er nok en påminnelse om at denne fiskerihavnen spesielt, og fiskerihavner generelt, er et forsømt område. Årevis med statlig ansvarsfraskrivelse for utbedring og fiskerihavner, setter nå både fiskeres liv og utviklingen av fiskerisamfunn i fare.

Stortinget har bestemt at staten har ansvar for utbedring av farvann som har betydning for alminnelig ferdsel. Dette gjelder for alle havner, havneanlegg og moloer som har som hovedformål å ivareta sikkerhet og fremkommelighet.