Sjømatnæringen har i lang tid fryktet konsekvensene av en ny rødgrønn regjering som tar livet av EØS-avtalen, men denne uken understrekte Ap-leder Jonas Gahr Støre nok en gang at det var uaktuelt å skrote avtalen. Forhåpentlig legges dermed EØS-debatten død en gang for alle, selv om Senterpartiet skulle komme i posisjon. Sjømatbransjen trenger forutsigbare rammevilkår.

Senterpartiet og deler av venstresiden i Arbeiderpartiet, har lenge gått til krig mot dagens avtale. EØS-motstanden har fått ny vind i seilene etter brexit, der skeptikerne mener vi må se til britenes avtale som en mal for ny norsk avtale.

Blant annet påstår Peter Th. Ørebech og Arne Byrkjeflot i Nei til EU at britenes fiskeriavtale er bedre enn EØS-avtalen. Dette kom frem i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv nylig. Bakgrunnen er at britene har fått null toll på fisk.

Vi er skeptiske, og er langt på vei enig med Torben Foss, som karakteriserer EØS-avtalen som et kupp for Norge. I alle fall dersom vi sammenligner EØS-avtalen med britenes avtale med EU, slik Foss nettopp gjør i en annen kronikk i DN.

Torben Foss påpeker EØS-avtalens viktighet med følgende påstand: «Norsk fiskeeksport til EU går sømløst. Storbritannia skal oppfylle de til enhver tid gjeldende EU-regler hva angår fiskekvalitet og hygiene. Denne lovgivningen skaper store problemer for flyten i fiskeeksporten fra Storbritannia til EU». Dette problemet slipper Norge.

Se hele debatten mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre her:

Norske sjømatprodusenter eksporterte 1,7 millioner tonn sjømat til EU for 69 milliarder kroner i fjor. Det utgjør 65 prosent av den totale norske sjømateksporten, og EU blir stadig viktigere for næringen. Det er Polen og Danmark som er de to største enkeltmarkedene, der svært mye av norsk fisk blir bearbeidet for EU-markedet.

I en verden preget av stor usikkerhet er EØS-avtalen en stabilisator for Norge overfor våre viktigste politiske samarbeidsland og handelspartnere. Ikke minst er den helt avgjørende for sjømatnæringen. Derfor er det er godt nytt at Ap-leder Støre var så krystallklar på avtalens vegne i webinaret Sjømatpulsen før helgen.

EØS-skeptikernes kamp for en frihandelsavtale, heller enn en EØS-avtale med EU, er derfor uforståelig for oss. Selvsagt skulle vi gjerne hatt enda bedre markedsadgang på norske bearbeidede produkter, men det tror vi er ganske illusorisk å oppnå i en ny handelsavtale med EU. Ikke minst på grunn av alle arbeidsplassene norsk fisk skaper innenfor EU-grensene.