Denne vinteren og våren har vært preget av fiskepriser som går til himmels. Både laksen og torsken betales det svært godt for, men rekordhøye priser er ikke nødvendigvis bare godt nytt for næringen. Konsekvensen kan fort bli at norske sjømatprodukter priser seg ut, og forbrukerne velger andre og billigere matvarer. Spesielt i laksebransjen bør varsellampene blinke.

Sjømatnæringen har brukt de siste to årene godt. Da pandemien stengte verden i mars 2020, snudde bransjen seg og brukte ressursene på å nå forbrukerne hjemme. Endringsviljen og -evnen var stor. Resultatet av dette arbeidet ser vi nå som verden har åpnet opp igjen.

Verdens befolkning spiser mer fisk hjemme, og nå som folk strømmer tilbake til restaurantene øker den totale etterspørselen etter sjømat. Når du kombinerer det med knapphet på fisk betyr det galopperende priser.

Ikke minst gjelder dette for laksebransjen, der vi ser kilopriser på 120 kroner og høyere. Det er det dobbelte av i fjor. Og ikke nok med det, analytikerne tror på enda høyere priser. Også for torsken ser vi rekorder. Mens det i fjor ble betalt rundt 23 kroner kiloen, går fisken i dag for 36–37 kroner. Dette skjer selv om volumene er høye.

Det er jo selvsagt hyggelig for næringen å oppleve både økt etterspørsel og økte priser. Aktørene får fylt opp lommebøkene, men ser vi prisutviklingen i et litt større perspektiv er ikke rekordhøye fiskepriser nødvendigvis alltid godt nytt. Dette gjelder nok spesielt for laksen. Den kan fort bli priset ut av forbrukermarkedet igjen. Men også hvitfisknæringen bør forstå hvor forbrukernes smertegrense går.

Med stigende priser på alt fra drivstoff, energi, lån til annen mat, vil forbrukerne velge billigere sjømat- og kyllingprodukter. Skjer dette har de siste årenes arbeid med å bygge hjemmemarkedene vært fånyttes. Det vil i så fall være trist.

Foredlingsindustrien i Europa vil også merke prisutviklingen hardt. Flere av dem vil fremover slite med betalingsevnen, og konsekvensen kan fort bli konkurser. Tiden fremover kan derfor fort bli smertefull for mange, der høye priser kun vil gi kortvarig lykke.