Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet vil gi kommunene vetorett i vindkraftsaker på land. Tidligere oljestatsråd Kjell-Børge Freiberg (Frp) ønsker i tillegg å gi fiskerinæringen en tilvarende vetorett i vindkraftsaker til havs. Forslaget er godt, men viser samtidig at det er behov for