2021 vil bli husket som koronaåret som endte med eksportrekorder og opptur for sjømatnæringen. Når klokken tikker mot 23.59.59 i dag har Norge eksportert sjømat for rundt 120 milliarder kroner. Det er «all-time high», og et bevis på at bransjen har brukt de to kriseårene på en fantastisk måte. Det lover godt for det nye året.

For et år siden fryktet næringen det tradisjonelle lofotfiske ville ryke. Covid-19-smitten spredte seg, og næringen, som var avhengig av importert arbeidskraft, var redd det nærmest ville bli umulig å få fatt i friske og smittefrie arbeidere. Bransjen hadde imidlertid ingenting på frykte.

Hvitfisknæringen håndterte rett og slett krisen på en fortreffelig måte. Selv om prisene gikk litt ned, klarte bransjen å få innpass i hjemmemarkedet slik at fisken fikk ben å gå på. Disse grepene vil på sikt sikre økt etterspørsel også etter torsken. Det vil gi enda bedre priser.

Også laksenæringen gikk det nye året usikkert i møte, og det store spørsmålet var hvordan markedene skulle klare å ta unna de store volumene uten av prisene falt og næringen brant inne med fisken. I ettertid ser vi at det aldri var noe problem, og at den jobben laksenæringen har gjort de siste årene har betalt seg.

Også her lå løsningen i hjemmemarkedet, og folk flest har spist mer rødfisk hjemme enn noen gang tidligere. Ikke minst har vi sett et skifte i Europa. Da restaurantbransjen åpnet opp igjen i høst, eksploderte etterspørselen. Prisene nådde til og med den magiske 70-talls grensen før jul.

Aktørene i silde- og makrellnæringen har også hatt et godt år. De pelagiske artene er etterspurt som billig fisk, og både fiskerne og industrien har tjent gode penger. På mange måter er dette en del av næringen som går litt under radaren, men verdien bransjen har skapt i 2021, er imponerende.

Når vi nå står foran et nytt år, ser det meste med andre ord lyst ut. Vi spiser generelt mer sjømat hjemme, slik at etterspørselen vil øke ytterligere når restaurantene for alvor åpner opp igjen.

Mye tyder derfor på torskepriser godt oppe på 30-tallet, laksen vil holde seg over 60 kroner, og også silda og makrellen vil det bli betalt godt for. Derfor tyder det meste på at 2022 vil bli nok et rekordår. Det er bare å glede seg.