Fiskeribladet kan i dag fortelle at rekedøden i nord har langt flere årsaker enn hva som hittil har vært oppfatningen. Trolig er klimaet og havtemperaturene vel så avgjørende, som oppdrettsaktiviteten på kysten. Det er godt nytt for laksenæringen, men forteller også