Bedre kontroll av fiskeflåten og -industrien tvinger seg frem, og nå vil myndighetene legge til rette for at fangstregistreringen foregår allerede på ripa. Ved hjelp av kunstig intelligens, kamera og andre digitale hjelpemidler vil fiskernes hverdag endres. Mulighetene står i kø, men både politikere og forvaltning må spille på lag med næringen for å utvikle fremtidens beste kontrollsystemer.

Tidligere denne uken ble det arrangert et webinar om fremtidens fiskerikontroll, der Fiskeridirektoratet og Sintef Ocean la frem hvordan fiskerikontrollen vil bli. Nye systemer betyr at fangstdagbøker og kystfiske-Appen, slik vi kjenner den i dag, hører fortiden til. Andre digitale løsninger tvinger seg frem.

Fiskeridirektoratet jobber med det såkalte FangstID-programmet. En løsning er skanning av hver fisk som kommer om bord, og allerede neste år skal det monteres «Catch Skanner», utviklet i samarbeid med Melbu Systems, om bord i en fiskebåt.

Dette er en skanner som ved hjelp av kamerateknologi og kunstig intelligens kan estimere art, vekt og lengde på fisken. Ifølge Sintef Ocean har den en nøyaktighet på 99 prosent når det gjelder artsbestemmelse av torsk, sei og hyse.

I webinaret kom det frem at aktørene i næringen er skeptisk til ulike sider av den digitale kontrollen. Fiskerne har også forståelse for myndighetenes behov for bedre kontroll med ressursuttaket, og la til at det også er i fiskernes interesse «å slippe å bli uthengt som banditter» fordi en fangst er estimert feil.

Fiskerne er imidlertid klare på at når det skal innføres nye systemer, må de fungere før de tas i bruk. De er også redde for at alle utgiftene blir påført dem. De vil derfor bli tatt med på råd. Etter vår mening et helt legitimt krav.

Men økt digital kontroll kommer, uavhengig av hva næringsaktørene eller andre måtte mene. Utviklingen tvinger seg frem, men håpet er at teknologien som tas i bruk er så automatisk og enkel at det vil lette fiskernes hverdag.

Fremover må næringsutøverne derfor knyttes nærmere til prosjektene, og innspillene må brukes konstruktivt i utformingen av nye kontrollsystemer. Vi har altfor mange ganger sett at fiskernes behov og interesser overkjøres. Samtidig må fiskerne også innse at uregelmessigheter foregår, og at det er behov for å modernisere kontrollmetodene.