SV blir ikke en del av vår nye regjering, og dermed tyder det meste på at det blir små justeringer i fiskeri- og havbrukspolitikken. De lange linjene vil ligge fast, og trolig blir Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre mer viktig i sjømatpolitikken for Senterpartiet og Arbeiderpartiet enn partiene på venstresiden. Vi håper derfor at en ny fiskeri- og havbrukspolitikk blir utmeislet med bredest mulige politiske flertall. Det trenger næringen.

Med SVs uttreden av regjeringsforhandlingene er det lett å fastslå at fiskeripolitikken ikke vil gjennomgå noen revolusjon. Vi tror også en ren topartiregjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet åpner helt nye muligheter både for departement- og statsrådssammensetningen.

Jonas Gahr Støre (Ap) er allerede utfordret på å samle alle havnæringene i et departement, noe blant annet Sjømat Norge støtter. Organisasjonen mener nedleggelsen av Kyst- og fiskeridepartementet har vært et tap for sjømatnæringen. Ystmark er ikke redd for at sjømat vil drukne i havpolitikken, og mener tvert imot at et stort departement vil styrke bransjen.

Vi har på lederplass lenge vært skeptisk til en sammenslåing i frykten for at sjømaten vil drukne i et nytt stort havdepartement. Vi er likevel åpne for at det kan være på tide å tenke nytt. Kanskje er sjømatnæringen nå blitt så kraftfull at den vil stå seg godt i konkurransen med andre næringer? Det er tross alt sjømat som i fremtiden må bli en av Norges viktigste bærebjelker.

I løpet av 14 dager vil vi har en ny regjering på plass, og uavhengig av departementsstruktur blir det viktig at en ny minister forstår hele bransjens behov. Ikke minst tror vi kunnskap om industriens situasjon blir viktig, siden både flåteleddet og havbruksbransjen i det store og det hele går godt.

Et annet viktig grep en ny regjering må ta, er å sørge for at fremtidens fiskeripolitikk blir basert på brede politiske flertallskonstellasjoner. Den blå regjeringen var nemlig for lite opptatt av enighet, noe som fører til uro og usikkerhet i bransjen.

Både fiskeri- og havbruksnæringen trenger forutsigbare rammevilkår, og da må en ny statsråd heller diskutere med sentrum og høyresiden enn venstresiden i norsk politikk. Slik sett er det kanskje bra for sjømatnæringen at det nå ser ut til å bli en mindretallsregjering.